Våra projekt

Genom projekt jobbar vi tillsammans med företag för att generera hållbar tillväxt, ökad lönsamhet samt sysselsättning och för att hjälpa svensk möbelindustri att växa på världsmarknaden. Vi tror att vi tillsammans kan få lite att leda till mycket genom gemensamt engagemang och utbyte av kunskap och erfarenhet. Nedan kan du ta del av våra pågående projekt samt de projekt vi avslutat. 

Avslutade projekt

Våra insatser syftar till ökad kunskap och tillväxt

Stor möbelproducent, specialiserad underleverantör eller småföretagare, oavsett kan vi alla lära av varandra och tillsammans besitter vi stor kunskap. Förutom att jobba med klustersamverkan på lokal och regionalnivå, arbetar Interior Cluster Sweden på både nationell och internationell nivå. Interior Cluster Sweden har dessutom en följeforskare från Linnéuniversitetet som intresserar sig för just internationalisering och klustersamverkan. Medlemskommunernas näringslivsbolag är huvudintressenter i möbelklustret Interior Cluster Sweden. Syftet är att tillsammans synliggöra branschen, utmana och komma närmre möbelföretagen i den egna kommunen och för att inspirera ungdomar att vilja jobba i möbelbranschen för att den svenska möbelindustrin ska kunna fortsätta växa även i framtiden.

Nytänkande projekt

Mycket har hänt, och vi har mer framför oss! Interior Cluster Sweden skapar en plan för att ge möbelklustret en hållbar organisation där lite kan leda till mycket – En länk mellan våra stora möbelproducenter och specialister till underleverantörer. Låt oss arbeta och fokusera på hela värdekedjan – formgivare, underleverantörer, möbelproducenter, hela branschen tillsammans! Tillväxtverket har identifierat ett antal ”smarta kluster”. Projektet Smart specialisering handlar om att regioner satsar på det de kan bli bäst på för att stärka sin framtida konkurrenskraft. Glädjande nog rekommenderar både Region Kronoberg och Region Jönköping, Interior Cluster Sweden 2018, att bli prioriterade i den regionala smarta specialiseringsstrategin vilket gör att vi regionerna sätter tillverkning, möbel- och inredningsindustrin på sverigekartan.