This is a chair

Finansiär: Linnéuniversitetet

Period: 1 Jan 2018 till 31 Dec 2021

Ett forskningsprojekt om möbelproduktion för en internationell marknad.

 

Bakgrund

Hur går det till när ett företag tar fram en designad möbel för en internationell marknad? Det går såklart att göra en träffsäker beskrivning avseende produktutveckling, produktion och marknadsföring. Klart är att det kräver ett samarbete mellan många olika professioner, kunskapsfält och praktiker. En utgångspunkt i forskningsprojektet This is a chair är att öka förståelse och insikt i alla de samarbeten, handlingar och interaktioner som äger rum i en sådan process.

Syfte

På Interior Cluster Sweden sammankopplar vi praktik och forskning genom ett forskningsprojekt som undersöker lärande i internationaliseringsprocessen. Vad gör företag och individer och hur sprids kunskapen om internationalisering? En fråga som väcker nyfikenhet.

Forskning inom ämnet internationalisering och internationella affärer lyfter fram lärande som centralt för såväl expansion som tillväxt. Vidare finns stöd för att lärande sker såväl inom företag, som mellan dem. Genom interaktioner, handlingar och intentioner läggs grunden för just lärande mellan människor och mellan företag.

Mål

Att skapa förutsättningar för tillväxt bygger på relationer, nyttjande av olika former av kunskap och förmågan att omvandla teknisk kunskap till praktiska förmågor. Tillsammans med Linnéuniversitet vill vi skapa en djupare förståelse för alla de aktiviteter, interaktioner och handlingar som leder till internationalisering.

 

.

Projektets samverkanpartners