Tillsammans är vi starka – bli en del av det
Svenska Möbelklustret!

 

Är du möbelproducent, formgivare eller underleverantör som söker efter nya samarbetspartners?
Kommun eller näringslivsorganisation eller annan typ av intressent som vill vara med och driva Svensk möbelindustri framåt?
Oavsett vem eller vilka ni är kan ett medlemskap i möbelklustret vara intressant och givande för er!

 

Ambitionen och målsättningen för möbelklustret är att föra medelmsföretagen samman så att vi tillsammans får svensk möbelindustri att växa! Vi vill vässa konkurrenskraften och stödja kända frågor som  internationalisering, kompetensutveckling och innovation
för att skapa tillväxt. Tillsammans är vi starka, når lättare att nå ut i världen och sätter svensk möbelindustri den

på den internationella världskartan.  Därför samlar vi er stora som små i ett
nätverk för att mötas, utveckla, skapa tilllväxt och identitiet.


Det här får du som medlem:

 • Tillsammans skapar vi en möbelregion – och du är en del av den.

 • Vägar till starkare internationell närvaro, tillsammans med ett budskap.

 • Synlighet i möbelklustrets digitala kanaler, bland annat länk från vår hemsida till din!

 • Inbjudan till  klustrets utvecklingsprojekt och aktiviteter.

 • Rabatt på anmälningsavgiften till Möbelriksdagen.

   
 • Tillgång till specialistkompetens för att söka projket- och utvecklingsmedel.

 • Uppmärksamhet och stöd i samverkan med kommun och region vilket skapar intresse för branschen loklat.

 • Tillsammans påverkar vi möbel- och inredningsbranschens betydelse i din region.

   

Medlems och serviceavgift 2023:

1 600 SEK (medlemsavgift 100 SEK + serviceavgift 1 500 SEK)

Pris exkl moms.


Din ansökan

Företag
 

Kontaktperson

Adress