Innovation Square

Finansiär: Tillväxtverket /

Borås Science Park

Period: 1 Jan 2017 till 31 Dec 2019

Vem kan utmana möbelbranschen?

 

Bakgrund 

Svensk möbelindustri och formgivning står inför spännande utmaningar och förändringar. Det finns en rad faktorer som driver detta såsom mer medvetna konsumenter och inköpare, nya upphandlingsvillkor, ny teknik och digitalisering som möjliggör ny form och produktion. Samtidigt utvecklas nya cirkulära affärsmodeller som ändrar spelreglerna och skapar en ny typ av lönsamhet. Men vi tror att formgivare spelar en nyckelroll i att hitta nya möjligheter med hjälp av dagens tekniska lösningar. Frågan vi ställer landets formgivare är därför: Kan du utmana möbelbranschen?

Syfte

Innovation Square ska bidra till ökad innovationshöjd och internationell konkurrenskraft hos svenska inredningsföretag i omställningen mot en hållbar produktion i en cirkulär ekonomi . Formgivare och möbelproducenter som vill arbeta tillsammans över gränserna matchas ihop. Ett flertal innovationsworkshops kommer sen att arrangeras under året för att utmana tankarna kring vad som är möjligt. Resultaten av utmaningen kommer visas upp i olika sammanhang under 2020 och få spridning, både på nationella och inter-nationella arenor. Innovation Square är ett gränsöverskridande projekt riktat mot den Svenska inredningsvärdekedjan. Projektet ska föra samman möbelproducenter, glastillverkare, textilföretag, kravställare i form av internationella arkitekter och det offentliga, samt världsledande forskning inom materiella flöden och hållbara material. Tillsammans skall vi utforma konkreta produkter och tjänsteinnovationer som svarar upp mot utmaningar på hållbarhetsproblem inom det rumsliga, både i privata och offentliga miljöer.

Juryn består av: Emma Olbers, Torsten Hild, Anya Sebton, Robin Ljungar, Marit Stigsdotter, Leif Burman, Anna Kraitz, Lars Bülow, Dan Ihreborn, Monika Mulder, Linda Löf och Erik Valvring.

Mål

Ambitionen är att samverka för att nå internationell konkurrenskraft, ny kostnadsbild och nå ut via nya kanaler. Projektet ska bidra till ökad innovationshöjd och internationell konkurrenskraft hos svenska inredningsföretag i omställningen mot en hållbar produktion i en cirkulär ekonomi.  Det yttrar sig som en mätbar internationell närvaro bland de deltagande företagen, ökad attraktions-kraft bland morgondagens arbetskraft, tydligare hållbarhetsfokus och kravställning inom inredningsbaserade upphandlingar på nationell nivå samt ett bättre holistiskt hållbarhetsarbete.

Projektet knyter an till långsiktiga strategiska målsättningar från intressenter så som Borås Stad, TEKO och de akademiska miljöerna kopplade till sakfrågorna. I ett europe-iskt och internationellt perspektiv ska projektet bidra till att föra Sverige närmare de internationella Parismålen för 2020.

Projektets samverkanpartners