NORDIC BLOCKCHAIN ALLIANCE

Period: 1 Okt sept 2022-23 Dec 2023

 

Bakgrund

Företag i möbel- och inredningsbranschenhar ett behov att lyfta fram och demonstrera nya produkter och affärsmodeller i den nya marknaden efter pandemin och stärka sin export.

Syfte

Blockchain-tekniken ger möjlighet att utbyta produkt- och företagsdata på ett sätt som
kan vara både kostnadseffektivt och säkert för nordiska små och medelstora företag. Ett brett utbud av information kan bäras i en blockchain, inklusive data som dokumenterar produkthistoria, leveranskedja, miljöpåverkan, efterlevnad, avtalsdetaljer och användarinstruktioner. Blockchain-baserad lösning kan också underlätta cirkulär
affärsmodeller och bära ett framtida europeiskt produktpass.
Projektet syftar till att skapa en nordisk blockchain-allians för att utforska potentialen i ett gemensamt nordiskt blockchain genom att dra nytta av olika erfarenheter och kunskapskällor från Finland, Norge, Sverige och Danmark.

Mål

- Skapa och koppla samman en stark kunskap över hela Norden om potentialen i blockchain
teknologi
- Analysera erfarenheter och anpassa detta till EU:s strategi för ekodesign och
produktpass. 

Målgrupper

Livsstilsföretag som vill agera proaktivt för att möta kommande utmaningar och möjligheter frånmyndighets- eller kundkrav på transparens och dokumentation.
Företag som vill utforska möjliga fördelar med att använda blockchain-teknik för att utveckla och fördjupa samarbetet i en delad värdekedja.


Läs inspirationskatalog från projektet här.

 

Projektet är finnasierat av Nordic Innovation. Partners i projektet är Interior Cluster Swede, +Lab, Norwegian Fashion & Textile Agenda, Finnish Textile & Fashion, Science Park Borås, and Lifestyle & Design Cluster.