Designrookie

Finansiär: Träförbundet i Kalmar län /Träprogram Småland

Period: 1 sept 2016-1 April 2017

Fler ungdomar ska vilja söka sig till möbel- och tillverkningsinriktade utbildningar med målet att arbeta i branchen.

 

Syfte

Syftet var att locka ungdomar till design, möbel och inredningsbranschen och väcka intresse för att söka möbelinriktade utbildningar. Möbelbranschen är en tillväxtbransch och har en stark betydelse för näringslivet i stora delar av Småland.

 

Mål

Målet var att utveckla en metod för skolan och näringslivet att väcka ungdomars intresse för design och entreprenörskap som kan tillämpas på olika platser både i stad och på landsbygd. Fler ungdomar ska vilja söka till möbel- och tillverkningsinriktade utbildningar med målet att arbeta i branchen. För att stärka svensk möbelindustri behövs nya krafter i produktionen och att man ger ungdomar insikt och delaktighet i näringslivet under sin skoltid. Projektet ska även ge en möjlighet att komma nära näringslivet, ta del av det svenska kulturarvet och dess designhistoria. Möbelindustrin behöver nya kreativa krafter för att utvecklas och stärkas. Målgruppen var Ungdomar i högstadiets klass nio.