Kunskap i rörelse

Finansiär: Västra Götalandsregionen

Period: 20 Nov 2020 till 31 Maj 2021

 

"Kunskap i rörelse - när forskning möter möbelindustrin

 

 

"Kunskap i rörelse" är ett utvecklingsprojekt (förstudie) som fokuserar på branschspecifik affärsutveckling för möbel- och inredningsindustrin. Målet är att överbrygga forskning och praktik för att skapa nya affärsmodeller, nya entreprenörer och nya produkter. Syftet är att stärka möbel- och inredningsproducerande företag i omställningen till hållbara och lönsamma företag. Projektet förbereds för närvarande i en förstudie som drivs av Interior Cluster Sweden tillsammans med HDK-Valand Steneby, vid Göteborgs Universitet. Förstudien medfinansieras av Västra Götalandsregionen. 

 

Projektledare är Ulrika Johansson Ståhl och Torsten Hild 

För frågor om projektet skicka ett mail till ulrika.johansson-stahl@interiorcluster.se.

 

 

Projektets samverkanpartners