Revamping sustainable export for Swedish design

Period: 2022-03-01–2022-10-31 

Finansiär: Tillväxtverket

 

Bakgrund

Företag i möbel- och inredningsbranschenhar ett behov att lyfta fram och demonstrera nya produkter och affärsmodeller i den nya marknaden efter pandemin och stärka sin export.

Syfte

Företagens behov efter pandemin har förändrats då kundernas prioriteringar påverkats av ökad digital kommunikation och mer eftertänksamhet på vad som är hållbart och långsiktigt viktigt. Det finns ett behov av kommunikation med utgångspunkt från cirkulära varuflöden, hållbara material och det unikt svenska som erbjuds med våra grundvärderingar. Inköpsprocessen har troligtvis även förändrats och antalet leverantörer som kommer ifråga har krympts. Kraven att tillsammans med andra företag skapa relevanta erbjudande är nu större och frakterna dyrare. 

Exportsatsningar i möbel- och inredningsbranschen har varit en bristvara sedan pandemin startade, alla internationella mässor har varit inställda sedan våren 2020 och det svenska flaggskeppeventet Stockholm Furniture Fair som normalt genomförs i februari är flyttat till september 2022. 

Med inbjudan till Designdagarna i Köpenhamn, där det förväntas många internationella affärspartners och potentiella kunder vill vi försäkra att bolagen kommer tillbaka till sina fysiska möten. Mässan blir ett tillfälle att lyfta fram och demonstrera nya produkter och affärsmodeller tydligare för den internationella marknaden. Tanken med projektet är att lyfta goda exempel och bana väg för nya sätt att möta kunden i den mer komplexa och nya marknaden efter pandemin. 

Mål

Projektets aktiviteter ska på kort sikt leda till ökad kunskap, hos internationella kunder och journalister, om den svenska möbel- och inredningsindustrin. Samtidigt vill projektet synliggöra de värderingar och perspektiv på hållbarhet som utmärker Sverige som designnation. 

Syftet är också att under projektets gång synliggöra viljan till förändring i främjarsystemet och vara inspirationskälla till genomförande och uppföljning av dess resultat. 

Främjarsystemet hoppas genom detta kunskapslyft kunna lyfta blicken och samarbeta med fler aktörer inom näringslivet och inspireras av hur andra länder samverkar. Med inbjudan till främjare på mässdagarna i Köpenhamn vill vi uppmärksamma företagens utmaningar och inbjuda till utbyte av erfarenhet. Detta kommer att bidra till ökad förståelse och bredare diskussioner med fler aktörer i främjarsystemets vardag samt stöd ökat stöd i exportfrämjandet där behovet är som störst. En ny mall för mätning av företagens kundnöjdhet/främjarnöjdhet kommer plockas fram gemensamt av deltagare i projektet och diskuteras under höstens erfamöte. 

 

Läs mer om projektet och liknande projekt här