Möbelriksdagen

Period: Årligt

Kommande Event: Oktober 2024

Finansiär: Deltargaravgift och sponsorer

Samlingsplatsen för möbel- och inredningsbranschen i Sverige!

 

Bakgrund

Möbelriksdagen är en kreativ mötesplats för intressenter och människor inom möbelbranschen som årligen arrangeras av Interior Cluster Sweden. Möbelriksdagen har arrangerats sedan starten i Lammhult 2007. Möbelriksdagen är en arena där branschen kan utbyta erfarenheter, hitta nya kontakter och få nya intryck. 2018 hölls Möbelriksdagen  i Värnamo, 2019 i Tranås, 2020 i Växjö, 2021 var den iställt pga pandemi, 2022 var den i Vaggeryd, 2023 i Tibro och 2024 är den återigen i Värnamo.

Syfte

Syftet med Möbelriksdagen är att synliggöra och väcka intresset för den svenska möbel- och inredningsbranschen samt stärka dess utveckling och konkurrenskraft. Möbelriksdagen är av nationellt intresse och vi vill gärna ha internationella utblickar och/eller inslag. Målgruppen som möbelriksdagen riktar sig till är beslutsfattare och påverkare på olika nivåer i samhället, näringslivet i form av möbelproducenter, underleverantörer, formgivare och andra intressenter men även akademier och leverantörer av utbildningar i design-, material- och industriprogram för att skapa en mix för trippelhelix och utveckling. Möbelriksdagen är till för den som har intresse av att nätverka med representanter inom branschen, som vill dela med sig av kunskaper och erfarenheter eller som vill marknadsföra sig gentemot branschens aktörer.

Mål

Ambitionen är att Möbelriksdagen ska upplevas som den självklara ”samlingsplatsen för möbel- och inredningsbranschen i Sverige”, vara till nytta för att förstå trender och framtidsutmaningar samt möjliggöra nya möten mellan yrkesverksamma i branschen, beslutsfattare på nationell, regional och kommunal nivå samt akademiker och studenter.