APPEND - Digitalt Produktpass för att Revolutionera Möbelindustrin

Period

 

Projektet "APPEND - Digitalt Produktpass för att Revolutionera Möbelindustrin" 
syftar till att designa, utveckla och validera en prototyp av en Digital Product Passport (DPP) inom möbel och inredningsbranschen.

Genom projektets genomförande blir möbel och inredningsbranschen redo för en digital transformation som prioriterar hållbarhet, cirkularitet och transparens. Detta i sin tur bidrar till nya affärsmodeller, samt EU's mål att bli klimatneutralt 2050. Genom projektet ökar kunskapen om produktionen och användning av material, vilket bidrar till en hållbar utveckling.

Projektet omfattar aktörer, organisationer, processer och tekniska system som behöver samverka för att uppnå resultatet. LNU bidrar med forskningskompetens, ICS nätverk av SME samt praktisk kunskap om produktions utmaningar, Sigma Technology sköter samordning av informationsstrukturen och Delori är teknikleverantör. Projektet omfattar utveckling, testning och utvärdering av användarvänligheten av DPP. Genom projektets aktiviteter kommer alla involverade partner att utforska innovativa data-drivna affärsmodeller i värdekedjorna.

 

Med finansiering från: