Affärer på den internationella marknaden

 

Jakob Trollbäck, grundare The New Division
Hur gör man det komplexa enkelt att förstå och skapar trovärdig och kraftfull kommunikation i internationella sammanhang? Skaparen av kommunikationen för FN’s 17 globala mål pratar om hur vi kan lyfta hållbara affärsmodeller. Jakob presenterar även de nya Inner Development Goals; ett ramverk med förmågor och egenskaper som hjälper oss att lösa de personliga och professionella utmaningar som hindrar arbetet för en bättre värld.

Olof Manner, Senior Advisor Swedbank
Ekonomier förbereder sig för en post-pandemisk framtid.  Centralbanker börjar strama åt penningpolitiken.  Kommer den höga inflationen falla tillbaka eller finns det risk att den biter sig fast?  Vilka trender kommer leva kvar efter pandemin?  Och hur kommer en allt argare geopolitik påverka oss framöver? Klimat-, hållbarhets- och demografiutmaningar står också på agendan.

Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister samt minister för nordiska frågor.

Panel:
Sanna Gebeyehu, CPO, Stockholm Furniture & Light Fair
Robert Petersson, Koncernchef Kinnarps AB
Anna Hallberg, Utrikeshandelsminister samt minister för nordiska frågor.
Jakob Trollbäck, grundare The New Division
Olof Manner, Senior Advisor Swedbank