Utmaningar och möjligheter i vår framtida möbelindustri

Jonas Pettersson, Form Us With Love 
Vi står inför enorma utmaningar kopplat till den alltmer alarmerande klimatkrisen. Vilken roll har design i den framtida möbelindustrin? Från formgivning till strategi behöver vi tänka om för att förbättra livet för människor, skapa affärsvärde och minimera vår påverkan på planeten. Ett stort och viktigt område är hur vi ser på råvaror. Genom att lyfta ett antal exempel är intentionen att inspirera och öppna för dialog kring vad vi gemensamt kan göra. Inte minst när det gäller vår råvara trä.

Björn Nordin, chef interiör och design Svenskt Trä 
Björn kommer att berätta om Svenskt Trä och vilka frågor som man för närvarande arbetar med för att stötta svensk möbelindustri, bland annat när det gäller lokal träråvara.

Ulrika Johansson Ståhl
TMF och Svenskt Trä har initierat arbetet med att ta fram förslag på en Färdplan för att möjliggöra ökad andel lokala bioråvara i vår bransch. 
Ulrika  berättar med om projektet.