Forskning som funkar!

 

Torsten Hild, professor i möbeldesign vid Göteborgs Universitet/Campus Steneby. 

Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling, TMF

Kurt Tingdal, entreprenör och affärsutvecklare

Mika Lindblad, designer

Kersti Sandin Bülow, inredningsarkitekt och formgivare

Fredrik Lindblad, näringslivschef Växjö Kommun
 

Forskning kring möbler och inredning är ofta svår för branschen att ta till sig och hitta användning för. Aktörerna har svårt att nå ut med resultaten och det saknas en överblick. Nu samlas branschen i en organisation som skall råda bot på det! Forsknings- och utvecklingsprojekt skall tillgängliggöras.

Ny forskning skall startas baserad på branschens och samhällets behov. En ny mötesplats skapas med siktet inställt på en hållbar framtid där svensk möbel- och inredningsbransch skall ha en framskjuten internationell position. 
Torsten Hild, professor i möbeldesign vid GU kommer att presentera projektet och tillsammans med gäster från branschen diskutera vad det här kommer att innebära för branschens framtid.
Deltagare kommer uppmanas att i en öppen dialog reflektera kring en ny FoU-organisation. Vilken forskning behövs? Hur skall organisationen fungera? Vem kan vara med?
Välkomna till framtiden!

Bakom seminariet står Mötesplats Steneby, Västra Götalandsregion och Tillväxtverket.