Svenska möbler i The Green Deal – Regeringssatsning ska stötta designföretagens export

Tisdag 9 februari 10.00-10.30

EU-kommissionens tillväxtstrategi The Green Deal ska leda till att EU blir klimatneutralt år 2050. Tillväxtstrategin innehåller en färdplan med åtgärder samt en beskrivning av vilka investeringar och finansieringsverktyg som behövs för att EU ska kunna säkerställa en rättvis omställning. Inom ramen för The Green Deal har kommissionen även presenterat en strategi för en ny renoveringsvåg för Europa – en slags ny europeisk Bauhaus-rörelse. Genom att hållbarhet och design kombineras ska Bauhaus-rörelsen försäkra att det gröna systemskiftet sker på ett attraktivt, innovativt och människocentrerat sätt. Denna gigantiska omställning kommer kraftigt öka efterfrågan på hållbara designlösningar. 

Välkomna till ett samtal inom ramen för Swedish Design Movement om hur svenska möbelföretag kan vässa sin konkurrenskraft genom hållbar design på den Europeiska marknaden – en marknad med 90% av svensk möbelexport. 

Swedish Design Movement är ett program som sedan 2016 är en del av regeringens exportstrategi. Satsningen syftar till att kommunicera och positionera Sverige som designland internationellt och öka den svenska designexporten av hållbara produkter och tjänster från Sverige. Från och med 2021 leds Swedish Design Movement av Svenska Institutet i samarbete med Svensk Form, Sveriges Arkitekter, Swedish Fashion Association, Trä- och möbelföretagen (TMF) och ett antal svenska städer, regioner och andra partners, och programmet nylanseras därför under Stockholm Design Week. Madeleine Sjöstedt, Generaldirektör Svenska institutet 
Cecilia Ask Engström, Chef Branschutveckling TMF
Dag Klockby, VD Gärsnäs
Johan Lindau, CEO Blå Station
Moderator: Mats Widbom, VD Svensk Form