Historia och framtid –
Svensk möbeldesign i utveckling

Tisdag 9 februari 11.00-11.30

Lars Bülow belyser vikten av att så för framtiden genom att stärka de ungas designhistoriska kunskapar och arbete och ger exempel på hur Möbeldesignmuseum samverkar med design- arkitektur- och hantverksstudenter i syfte att utveckla svensk möbeldesign för framtiden.  Detta Talk handlar också om hur vi i större utsträckning kan hitta vägar för samarbete, kunskapsutbyte och bättre förståelse mellan akademi och industri. 

Lars Bülow, designer, arkitekt MSA, gundare Möbeldesignmuseum
Torsten Hild, professor i möbeldesign
Agneta Stake, grundare och designchef, Nola
Mika Lindblad, formgivare
Moderator: Anne Marchal

Om du har frågor, inspel eller vill komma i kontakt med talarna efter detta talk, kontakta Ulrika Johansson Ståhl, ulrika.johansson-stahl@interiorcluster.se.