Hållbara offentliga affärer

 

Sonnie Byrling, VD Swedese
Framgångar och utmaningar för Swedeses hållbara offentliga affärer

Birgitta Nilsson, regional utvecklare Västra Götalands regionen
Nya cirkulära affärsmöjligheter till offentlig sektor
Offentliga organisationer ställer om till hållbara och cirkulära möbler. Kan det ge nya möjligheter för branschen? Vad kommer efterfrågas framöver?

Ellen Hausel Heldahl, Svensk Näringsliv
Inköpsfunktionen har genom att jobba kategoristyrt en stor potential att skapa bästa möjliga värde i alla organisationer. Dessa värden kan vara av olika art, t.ex. besparingar, minskade kostnader, hållbarhet, riskminimering, innovationer eller ökad effektivitet. Kategoristyrt inköp är förmodligen den bästa metoden för att nå hållbarhetsmål och fler myndigheter ligger nu i startgroparna för att reformera inköpsarbetet. 

Panel:
Cecilia Ask Engström, c
hef branschutveckling TMF, Trä- och möbelföretagen

Sonnie Byrling, VD Swedese
Birgitta Nilsson, regional utvecklare Västra Götalands regionen
Ellen Hausel Heldahl, Svensk Näringsliv