Svenskproducerade möbler - hur möjliggör vi en ökad användning av lokalt producerat trä?

Tisdag 9 februari 13.00-13.30

Björn Nordin berättar om att svenskt trä går på export samtidigt som vi importerar trä från Nordamerika och Europa. Vi bygger hus av trä från Sverige i relativt hög utsträckning. Hur är det med svensk möbelindustri? Kan svensk möbelindustri dra större nytta av den svenska skogen? Hur kan vi stärka samverkan mellan träindustrin och svensk möbelindustri?

Björn Nordin, chef interiör och design Svenskt Trä
Martin Johansson, VD och ägare Stolab
Lisa Hilland, designer och grundare Mylhta
Thomas Wilsson, Styrelseordförande Interior Cluster Sweden
Moderator: Anne Marchal

Om du har frågor, inspel eller vill komma i kontakt med talarna efter detta talk, kontakta Ulrika Johansson Ståhl, ulrika.johansson-stahl@interiorcluster.se.