Tillsammans är vi starka – bli en del av det
Svenska Möbelklustret!

 

Är du möbelproducent, formgivare eller underleverantör som söker efter nya samarbetspartners? Kommun eller näringslivsorganisation eller annan typ av intressent som vill vara med och driva Svensk möbelindustri framåt? Oavsett vem eller vilka ni är kan ett medlemskap i möbelklustret vara intressant och givande för er!

 

Ambitionen och målsättningen för våra medlemmar är främst att föra dem samman så att vi tillsammans kan hjälpa svensk möbelindustri att växa! Vi vill vässa konkurrenskraften och hjälpa till med kända frågor som digitalisering, internationalisering, cirkulär ekonomi, kompetensutveckling och innovation. Vi jobbar även med att utveckla våra sociala medier så vi kan synliggöra våra medlemmar utåt via ex Instagram, Facebook och via vår hemsida. Tillsammans är vi starka och har lättare att nå ut i världen för att sätta svensk möbelindustri på världskartan. Därför vill vi samla er, stora som små, i vårt nätverk för att våra medlemmar ska kunna hitta och tillsammans utveckla varandra.


Det här får du som medlem:

 • Du blir injuden till vara med i klustrets utvecklingsprojekt och aktiviteter.

   
 • Rabatt på anmälningsavgiften till Möbelriksdagen

   
 • Tillsammans skapar vi Europas starkaste möbelregion – och du är en del av den.

   
 • Tillgång till specialistkompetens för att söka utvecklingsmedel.

   
 • Tillsammans påverkar vi möbel- och inredningsbranschens betydelse i din region.

   
 • Hjälp att hitta vägar till starkare internationell närvaro.

   
 • Synlighet i våra digitala kanaler, bland annat länk från vår hemsida till din!

 
 • Uppmärksamhet från det kommunala styret lokalt – stöd och utveckling för din verksamhet genom att vi tillsammans med din kommun skapar intresse för branschen!

   

Medlems och serviceavgifter:

Möbelföretag medlem i TMF: 1 000 SEK (medlemsavgift 100 SEK + serviceavgift 900 SEK)

Möbelföretag ej medlem i TMF: 1 500 SEK (medlemsavgift 100 SEK + serviceavgift 1 400 SEK)

Akademi/Institution: 5 000 SEK (medlemsavgift 100 SEK + serviceavgift 4 900 SEK)

Alla priser är exkl moms


Din ansökan

Företag
 

Kontaktperson

Adress


Medlem i Trä- och Möbelföretagen?

Ja 

Nej