Om oss

Interior Cluster Sweden är ett möbel- och inredningskluster i Sverige med målet att nå resten av världen.

 

Ett kluster av företag; möbelproducenter, formgivare, underleverantörer och kommuner som vill stötta sina lokala företag. Möbelklustret är en nationell medlemsorganisation med uppdrag att sammankoppla lokala och regionala intressenter och företag i branschen. Målet är att stödja medlemsföretagen att generera hållbar tillväxt, ökad lönsamhet samt sysselsättning och det gör vi genom projektsamverkan.

Interior Cluster Sweden ägs av föreningen Det Svenska Möbelklustret som i praktiken är det geografiska området Småland, Västra Götaland och Skåne. Tillsammans med design-, möbel- och inredningsbranschens företrädare, möbelproducenter och underleverantörer är Interior Clusters största uppgifter att:


Vara en samlingsplats och agera på egna och andra arenor
Skapa intresse för branschen regionalt, nationellt och internationellt
Sprida kunskap om form och produktionskunskap för ökad konkurrenskraft

Klustret välkomnar aktörer inom designbranschen, möbelbranschen och inredningsbranschen samt intressenter och akademier att bli medlemmar. Ambitionen är att stötta medlemmarna med kända frågor som digitalisering, internationalisering, cirkulär ekonomi, kompetensutveckling och innovation men också med frågor som kommer härnäst: hur ser strukturomvandlingen ut, vilka är makrotrenderna och vad behövs för att nå tillväxt och ökad lönsamhet i branschen framöver. Vi strävar också efter att synliggöra våra medlemmar i våra digitala kanaler för att tillsammans kunna växa och nå ut i världen.

 

BLI MEDLEM    

 


Styrelsen

 

 

STYRELSEN

Thomas Wilsson VD Kinnarps AB (ordförande), Peter Jiseborn VD Lammhults Möbel AB,
Thomas Johannsson VD Materia, 
Erik Lundh VD Källemo,
Anki Hansson VD Värnamo Näringslivsbolag, David Johnsson VD TMF,
Cecilia Ask-Engström Chef branschutveckling TMF, Susanne Haegerstam VD Vaggeryd Näringslivsbolag,
Cecilia Nilsson VD Tranås United, Mattias Petersson VD InTibro, 
Jörgen Carlsson VD Carlsson smide,  Jukka Tallbacka VD Offecct och
Therese Friman Näringslivsutvecklare i Växjö kommun och representant för Lammhults Näringsliv.