Det som inte syns... - Om farliga ämnen i möbelindustrin

Tisdag 9 februari 13.45-14.15

Charlotte von den Lancken är industridesignern som gick ihop med materialforskare  för att skapa en brygga mellan forskning och industri. Tillsammans med kemister, forskare och några av Sveriges viktigaste möbelproducenter har Charlotte kartlagt användningen av skadliga ämnen inom svensk möbelproduktion med sikte på ett branschomfattande samarbete för att ta fram giftfria och biobaserade alternativ för framtiden.

Charlotte von der Lancken, designer
Johan Berhin, designer och grundare Green Furniture Concept
Sofie Örnvinsson, grundare Fabrikant
Erik Graesén, produktutvecklingschef, Abstracta
Victor af Wetterstedt, produktutvecklingschef, Gärsnäs
Moderator: Anne Marchal

Om du har frågor, inspel eller vill komma i kontakt med talarna efter detta talk, kontakta Ulrika Johansson Ståhl, ulrika.johansson-stahl@interiorcluster.se.