Nyheter

Workshop – Bransch i förändring

Workshop – Bransch i förändring

Innan allt började förändras under våren hade vi planerat en workshop ”Bransch i förändring”. Syftet med vår workshop var dels att samla värdefull input till vår kommande ERUF-ansökan men också att ge aktörerna en plattform för att mötas och diskutera branschens utmaningar och framtida möjligheter. Först fick dagen skjutas upp och därefter ställas om till att kunna hållas digitalt.
 
En liten grupp samlades som planerat i Nässjö och en större grupp fanns med online.
Dagen leddes av Catarina Rolfsdotter Jansson och med oss hade vi även Kristian Rönne, grafisk facilitator som samlade ihop alla dagens tankar och diskussioner. 
Workshopen har genomförts i fem olika grupper med olika frågeställningar.
• Hur vill vi att möbel- och inredningsbranschen ser ut 2023 – vad ska vi ha åstadkommit? 
• Var står vi idag? Vad är orsakerna till att vi inte är där vi vill vara? 
• Vilka effekter får dagens problem och utmaningar?
• Vilka aktiviteter/insatser behöver genomföras för att angripa orsakerna till vårt problem? 
 
Därefter avslutades det med en sammanställning av fem gruppers arbete under dagen.
Några teman för dagen har varit export, samarbete, kompetensutveckling, framtid och hållbarhet.
 
Workshopen är gjord i vår förstudie vi kallar STRUKTUR och arbetet ska tas vidare som en viktig del i den kommande ERUF-ansökan som Interior Cluster Sweden avser att göra.
Projektledare för förstudien är Ulrika Johansson Ståhl.
 

Några anteckningar från gruppernas tankar och diskussioner under dagen.
 

Några personer på plats i Nässjö och ett större gäng med online.
 
Kristian Rönne, grafisk facilitator antecknade gruppernas tankar och diskutioner under dagen.

 

Thomas Wilson, Kinnarps och ordförande i Interior Cluster Sweden tillsammans med
Marcus Grändemark, Direktlaminat.