Nyheter

Webbinarium - Efterfrågan på marknadsanalyser och exportinsatser ökar!

Webbinarium - Efterfrågan på marknadsanalyser och exportinsatser ökar!

 

Välkomna till webbinarium och digitala nätverksträffar om marknadsanalyser den 8e och 9e februari 2022, kl 8.00-9.00.

Efterfrågan på marknadsanalyser för export och affärer på nya marknader kring möbler och inredning ökar och därför erbjuder möbeklustret nu två webbinarium för att sprida kunskap om de utomeuropeiska marknaderna Egypten, Sydafrika, Canada och USA.

EU-projektet Furniture GO International för trä- möbel- och inredningsindustrin har gjort fyra omfattande marknadsanalyser för de utomeuropeiska marknaderna Egypten, Sydafrika, Canada och USA.

Att delta i webbinarierna den 8e och 9e februari där marknadsanalyserna presenteras av Susanne Israelsson är kostnadsfria men kräver anmälan nedan.

Syftet med rapporterna är att ge en bild av de fyra ländernas möbelmarknad och möjlighet att skapa nya affärer. Vi har fokuserat på att skapa förståelse för landet (otroligt viktigt vid export), försäljning och handelsförutsättningar (vad måste man tänka på för att lyckas) och övriga viktiga parametrar för att exportera till dessa marknader. Eftersom projektet har sitt ursprung i den Europiska unionen så har vi också beskrivit vilka avtal som dessa länder har med EU.

Metodiken för rapporterna är desktop research, intervjuer och en enkät besvarad av medlemsföretag i projektets klusterorganisationer, om företagens önskningar och erfarenheter i Egypten, Sydafrika, Canada och USA.

Marknadsanalyserna kommer att kompletteras med en plan för hur de involverade klusterorganisationerna från Sverige, Rumänien, Tjeckien, Bulgarien, Slovenien och Spanien ska besöka varandra för affärsutveckling och nätverkande under 2022 samt initiera aktiviteter för medlemsföretag i fokusländerna för exponering och affärsmöten under 2022–2024.

Genom att rusta medarbetare i branschen att möta utmaningarna kring export och internationalisering kan vi tillsammans nå ambitionen och målet att svensk design-, möbel- och inredningsbransch ska upplevas världsledande.
 

Anmäl dig här Jag vill delta 8 februari (Egypten och Sydafrika)
 Jag vill delta 9 februari (Canada och USA)

Sista anmälan 6 februari

Aktiviteten är kostnadsfri för medemmar. Läs mer och bli medlem här.

 

 

 

This project has received funding from the European Union’s COSME programme under grant agreement: No 101035888”