Nyheter

Vad betyder möbelklustret för regionens framtida tillväxt?

Vad betyder möbelklustret för regionens framtida tillväxt?

S3-piloten samlar 22 kluster från hela Sverige, dessa kluster är utvalda av Tillväxtverket tillsammans regionerna. Ett av flera viktiga urvalskriterier var att klustret skulle vara prioriterat i respektive regions smarta specialiseringsstrategi vilket möbelklustret är i både Jönköping och Kronoberg.

Tillväxtverket välkomnar regionalt utvecklingsansvariga och kluster från S3-piloten till en workshop för att diskutera detta den 11 juni i Stockholm.

Det har det gått ett år sedan S3-pilotens startade och mycket har hänt sedan dess och följande frågor diskuterades med regionerna:

  • Vad innebär det att vara prioriterad i regionen?
  • Vad förväntar sig regionen av klustren?
  • Vad förväntar sig klustret av regionen för att vara så effektiv som möjligt?
  • Betydelsen av kluster i EUs framtida politik