Nyheter

Uttagna till Klusterprogrammet S3

Uttagna till Klusterprogrammet S3

Tidigare i våras antogs Interior Cluster Sweden av Tillväxtverket som en av 22 kluster till ett utvecklingsprogram – ett program med syfte att stärka klusterföretagens affärsutveckling och konkurrenskraft utifrån företagens behov, intresse och engagemang. Målet är att stärka företagens tillväxt. 

Vi avser genom programmet planera och genomföra delprojekt som syftar till att:
• Stärka kopplingarna mellan medlemsföretagen genom att behovsdrivna aktiviteter med fokus på affärsutveckling
och nätverkande;
• Synkronisera och samordna kompetensfrämjande aktiviteter inom ramen för det nätverk som ICS utgör med
utgångspunkt i medlemmarnas behov och utmaningar;
• Skapa förutsättningar för affärsfrämjande aktiviteter på internationella marknader;

och har ambitionen att organisera arbetet enligt följande kategorier:
1. Internationalisering    2. Affärsutveckling 3. Klusterutveckling 4. Informationsspridning


Vill du läsa mer om klusterprogrammet (S3-piloten) kan du göra det här: Tillväxtverket.