Nyheter

Pristagarna på årets Möbelriksdag

Pristagarna på årets Möbelriksdag

Under Möbelriksdagens galamiddag delas flera priser och utmärkelser ut i möbelbranschen. Här ser ni årets glada och välförtjänta pristagare.

 

Årets Möbelpersonlighet –Dag Klockby

"Med en kärlek och känsla för det svenska möbelkulturarvet har årets möbelpersonlighet fört arvet vidare. Ett mångårigt engagemang för branschens bästa har även fått sitt utlopp i de egna verksamheterna.

Att målmedvetet förvalta och utveckla ett arv och en historia är ofta en utmaning. Detta har denne person gjort på ett förtjänstfullt och framgångsrikt sätt."

 

Årets marknadsförare – Johansson Design

"Att effektivt sticka ut i mängden och göra avtryck är marknadsförarens högsta önskan.

Årets marknadsförare har förverkligat sin exponeringsambition genom en oväntad placering. I ett sammanhang som till vardags handlar om intelligent design, har företagets egen design fått en naturlig plats."

 

Årets arbetsplats – Kinnarps, Skillingaryd

"Ständiga förbättringar är en ambition hos många företag. Hos årets arbetsplats har detta lett till ett detaljerat och noggrant produktionsflöde. Avancerade logistiklösningar har möjliggjort interaktion mellan individens talang och företagets produktionsambition och därmed ökat kapaciteten."

 

Årets exportstrategi – Örsjö Belysning

"Att inse och förstå att den egna innovationskraften är större och behöver en världsmarknad är ingen självklarhet.

Från det lilla familjeföretagets trygga tillvaro och den egna fabriken till de stora världsarenorna kan steget vara långt. Med en tydlig och långsiktig strategi har detta företag inlett sin resa och redan gjort delar av världen utanför till sin nya hemmamarknad."

 

Årets underleverantör – Ackurat

"Med detaljer som för många är en självklarhet, har företaget  lyckats skapa en unik position i möbel- och inredningsbranschen.

Genom sin dialog och interaktion med designers har företaget skapat en ”open source” miljö för innovationer i produktutvecklingen inom sin speciella nisch. De är nyfikna, intresserade och måna om sitt stora nätverk vilket gör dem till ett föredöme som underleverantör."

 

Årets hederspris – Kenneth Ståhl

"Att själv se och förstå formens dynamik och skönhet och samtidigt låta andra skapa den är en utmaning som få klarar av. Årets hederspristagare har lyckats. Genom sin unika förmåga, har han låtit andra skapa och själv omsorgsfullt ägnat sig åt att leda designprocesser.

Tidigt såg han designens betydelse för alla olika typer av verksamheter. Med upprepade exempel har han visat att denna filosofi varit en avgörande framgångsfaktor. 

Han har initierat, förvaltat och förverkligat skapande processer. Han mer än någon annan personifierat begreppet designmanagement."

 

Årets designpersonlighet – Mats Theselius

"Med sin förkärlek till det oväntade,överaskande och ibland provocerande har han etsat sig fast i den svenska möbelhistorien. De berättande materialen och formerna är hans skapande livsluft. Ikoniska klassiker som personifierat begreppet ”möbelkonst” är hans odiskutabla bidrag till vår nationella möbelskatt."

 

Årets möbelentreprenörer – Peter Erlandsson & Pär Josefsson

"Det är entreprenörens dna att vilja bevisa det omöjligas möjlighet. De verkliga entreprenörerna ser behov, skapar lösningar och låter både kunder och leverantörer bli vinnare och blir därmed själva, de stora vinnarna.

Med en produkt som förpassats till möblernas begravningsplats, efter misslyckade återupplivningsförsök, har de skapat en framgångssaga som saknar motstycke i vår samtids svenska möbelindustri."