Nyheter

Nytt projekt - Kunskap i rörelse

Nytt projekt - Kunskap i rörelse

I November fick vi ett nytt projekt beviljat. "Kunskap i rörelse", en förstudie som medfinansieras av Västra Götalandsregionen.

"Kunskap i rörelse" är ett utvecklingsprojekt som fokuserar på branschspecifik affärsutveckling för möbel- och inredningsindustrin. Målet är att överbrygga forskning och praktik för att skapa nya affärsmodeller, nya entreprenörer och nya produkter. Syftet är att stärka möbel- och inredningsproducerande företag i omställningen till hållbara och lönsamma företag. Projektledare är Ulrika Johansson Ståhl och Torsten Hild  .

Ni kan läsa mer på projektsidan där även en utförligare projektbeskrivning finns.