Nyheter

Nominerade på årets Möbelriksdag

Nominerade på årets Möbelriksdag

Nu presenterar vi de nominerade till årets Möbelriksdag där vinnarna utses den 21 mars i Tranås.
På årets branschmiddag delas även ut pris till Årets Möbeldesignpersonlighet och Årets Hederspris.

 

Årets arbetsplats
Vår definition av en bra arbetsplats är att medarbetare litar på varandra, att man trivs och känner stolthet för det arbete man utför. Förtroende är grunden för kvalitet och framgång och för att ge alla förutsättningar att prestera sitt bästa.

Kopplingen mellan företagskultur och affärsstrategi är viktiga faktorer: att faktiska handlingar följer vision och värderingar, att arbetsplatsen är trevlig och välkomnande, att företaget månar om sin roll i samhället och – inte minst – att verksamheten därigenom blir framgångsrik, hållbar och långsiktig.

Årets nominerade företag lever väl upp till definitionen för Årets arbetsplats.
Nominerade: Stolab, CEOS och Anderssons Mekanikska

 

Årets underleverantör
En underleverantör levererar vanligtvis tjänster som en del av ett större projekt. Det blir dock allt vanligare att en hel produktion läggs ut på en eller flera underleverantörer. För den som därigenom blir beroende av en enda kund innebär det stor sårbarhet och utsatthet för fluktuationer i en värdekedja som man själv inte kan påverka.

En klok underleverantör behöver därför minimera sin risk genom att arbeta med många kunder. Det ställer höga krav på professionalitet och integritet, det förutsätter en vilja att utvecklas och tillföra värden på den egna, unika platsen i värdekedjan. Den som lyckas utgör ett gott föredöme för andra underleverantör.
Nominerade: Totebo, Nevotex och Ljungsåsa

 

Årets exportsatsning
För att lyckas med en exportsatsning krävs rätt förutsättningar, mod, noggrannhet och engagemang. Affärsmodell, vision, strategi och organisation är viktiga komponenter för en framgångsrik, internationell expansion.

En lyckad satsning kan ge omsättningen en rejäl skjuts, den stärker varumärket och öppnar för en globala närvaro som skapar marknadskompetens och internationella affärsmöjligheter.

Årets nominerade företag lever väl upp till definitionen för Årets exportsatsning.
Nominerade: Materia, Zero och Fogia collection

 

Årets möbel-/designpersonlighet
Personlighet är det som skiljer en individ från en annan. Det är ett karakteristiskt mönster av känslor, tankar och beteende som gör varje människa unik – ett resultat av genetiska faktorer i kombination med miljöeffekter som utvecklas och förädlas över tid.

Vi spelar alla en roll i relationen till andra människor och hjälper till att slipa fram varandras personligheter. I det samspelet uppstår ibland utrymme får någon av oss att kliva fram och bidra alldeles särskilt till förnyelse och utveckling inom en hel bransch.

 

Årets hederspris
I en organisation – inte minst inom ett kluster – finns alltid eldsjälar, engagerade intraprenörer eller entreprenörer, doldisar eller estradörer som på olika sätt gör gott, inspirerar, bildar opinion eller lyfter frågor som gynnar oss alla. Det är personer som kan höja blicken, som sprider kunskap, initierar nya nätverk och förmedlar kontakter inom det svenska möbelklustret för vårt gemensamma bästa, som erhåller hederspriser.