Nyheter

Möbelklustret har koppling till  Smart Specialisering Strategi

Möbelklustret har koppling till Smart Specialisering Strategi

Det svenska möbelklustret, Interior Cluster Sweden, är ett kluster som är prioriterat i två regioners smarta specialiseringsstrategier och Tillväxtverket erbjuder kunskapsutveckling, erfarenhetsutbyte och lärande för att stärka klusterorganisationen i en gemensam plattform.

Vi är 1 av 22 klusterorganisationer som är utvalda av Tillväxtverket. För att få möjlighet att delta i detta utvecklingsprogrammet har Interior Cluster Sweden erhållit rekommendation från både Region Kronoberg och Region Jönköping vilket är en bekräftelse som visar att klusterorganisationen är prioriterad i de regionala smarta specialiseringsstrategierna.

 

Varför delta i utvecklingsprogrammet?
Möbelklustret får tillgång till erfarenhetsutbyte, nätverksträffar, kunskapsutveckling och lärande som syftar till att PROFESSIONALISERA KLUSTERROLLEN och därmed stärka företagens tillväxt. Samarbete kommer att ske med andra länder och olika initiativ inom EU som är riktade mot kluster i syfte att öka kontaktytorna och bredda lärandet.

Läs mer om vad S3 piloten innebär för oss.

 

Bilder från första nätverksträffen i Stockholm 27–28 mars.