Nyheter

Minibranschdagar med svenska möbelklustret

Minibranschdagar med svenska möbelklustret

 

Fem orter har under de sista veckorna i oktober gästats av delar av teamet bakom
Interior Cluster Sweden. Tillsammans med de deltagande företagen och intressenterna lyftes många viktiga frågor för ett ännu bättre framtida samarbete och för att kunna sätta svensk möbelindustri på kartan framöver. 

I växjö 15/10 samlades de deltagande i kommunhuset. 


       
Therese Friman näringslivsutvecklare Växjö kommun, öppnade och hälsade välkomna och lämnade sedan över till Anna Rosenqvist som berättade om klustrets verksamhet och den gemensamma tillväxtresan. Ur ett internationellt perspektiv är målet att skapa en möbelregion i Småland. 65-75% av möbelindustrin finns just här.        
Pär Strandberg, doktorand vid Linneuniversitetet, berättar om Stewardship och organiserandet av möbel- och inredningsbranschen. Den pågående dialogen mellan institutioner, organisationer och företagen. Med rubriken
” med siktet in i framtiden” pratar han senare om vad som väntar härnäst.

Christine Ingridsdotter om projekt KKRAFT och aktiviteterna Inside Swedish Design.
Hon berättar om tankarna kring att stärka  konkurrenskraften genom att möjliggöra nya affärsrelationer. Vad händer härnäst och hur kan vi visa upp våra konkurrensfördelar internationellt?

En film (skiss) inför kommande produktion presenteras och medlemsföretagen erbjuds här att delta i filmen som ska underlätta kommunicerandet av ” det svenska” och våra svenska värderingar på den internationella marknaden.

 

       
Ulrika Johansson Ståhl fortsatte sedan med att prata om det långsiktiga arbetet och klustrets kommande projekt.
En ERUF förstudie pågår inför kommande projektansökan. Hon berättar bland annat också om projekt VÄXA. 

Catarina Bachér fortsätter och fördjupar tankarna kring VÄXA projektet. Klustret har tagit fram ett tillväxtprogram tillsammans med Almi. Här erbjuds möbelbranschen att delta i tillväxtfrämjande aktiviteter skräddarsydda för branschen. 
 

       

En viktig del av dagen är också mötet med branschen och möjligheten att utbyta erfarenheter och tankar med varandra. 
Fredrik från Ackurat berättar om företagets utveckling och digitala närvaro. Vikten av tydlighet i företaget och att våga tro på sin affärsmodell med is i magen.