Nyheter

Inbjudan 26 april

Inbjudan 26 april

Föreningen Svenska Möbelklustret och Interior Cluster Sweden AB bjuder in till en minibranschdag om transparens, spårbarhet och Digital Product Passport (DPP), samt årsmöte och bolagsstämma.
 
Dag: Onsdag den 26 april 2023.  
Tid: Årsmöte och bolagstämma 10-12. Föredrag och rundabordsamtal 13.00–16.00
Plats: Textile Fashion Center, DO-tank center, Skaraborgsvägen 3, 506 30 Borås. Hitta hit
 

Målet med minibranschdagen är att få ökad kunskap om transparens, spårbarhet och Digital Product Passport (DPP). Eftermiddagen är uppdelad i två delar, en föredragsdel och ett rundabord-samtal.
Eftermiddagen arrangeras av projektet Nordic Blockchain Alliance, finansieras av Nordic Innovation och samordnas med den nationella plattformen Textile & Fashion 2030 och BioInnovations textilsatsning Circular Textile Innovations.

Föreläsningar och samtal sker på engelska!

13:00-14:30 Föreläsningar

  • Welcome, Anna Rosenqvist, Interior Cluster  och Jonas Larsson, Science Park Borås + Nordic Blockchain Alliance.
  • To Blockchain or not to Blockchain, Hilde Helm, Manchester Metropolitan University.
  • Tranceparecy service overview, Jonas Larsson, Science Park Borås.
  • About the furniture trancparency and DPP; Erik Lundh från Interior Cluster Sweden, Niclas Malmros från Sigma. Technology och Bilal Bhatti från Papertale.
  • Overwie of th EU-legislation DPP, Yvonne Augustsson, Naturvårdsverket.

14:30 Fika

15:00-16:00 Rundabordsamtal
Moderator, Gupta Udatha, Norwegian Fashion & Textile Agenda  /  Nordic Blockchain Alliance.

16.00-18.00 Mingel
 

 

Årsmöteshandlingar skickas digitalt senast en vecka före mötet, enl stadgarna.

Eventet är kostnadsfritt men kräver anmälan senast den 12 april.
 
Jag vill delta i :
Årsmöte 

Föreläsningar och rundabordssamtal 

Jag vill ta emot nyhetsbrev 
Jag är intresserad av att bli medlem