Nyheter

Inbjudan 18 april

Inbjudan 18 april

Föreningen Svenska Möbelklustret och Interior Cluster Sweden AB bjuder in till en minibranschdag om Digital Produkt Pass (DPP), samt årsmöte och bolagsstämma i Markaryd den 18e april, kl 9.30-14.00.

Tillsammans med Johanson Design och Sigma Technology kommer vi att utforska framtidens arbetsmetoder genom att dela med oss av våra gemensamma erfarenheter och förberedelser inför att arbeta med Digitala Produktpass (DPP).
 
Branschdagen är en möjlighet för oss att sammanstråla, nätverka och lära oss mer om DPP i stort. Dessutom kommer vi att göra  studiebesök hos Johanson Design i Markaryd och så avslutar vi dagen med årsmöte och bolagsstämma för klusterverksamheten.
 

Eventet är kostnadsfritt för medlemsföretag men kräver anmälan senast den 15 april.

Anmälan:
Jag vill delta i :

Rundvandring och presentation av projekt APPEND 

Årsmöte 

Jag vill ta emot nyhetsbrev 
Jag är intresserad av att bli medlem