Nyheter

Furniture Go International: samverkan och nya marknader

Furniture Go International: samverkan och nya marknader

Projektet, som drivs gemensamt av åtta europeiska klusterorganisationer och finansieras av EU-kommissionen, vill stödja den europeiska trä, möbel- och inredningsbranschen att nå nya marknader utanför EU.

Furniture Go International (FGOI) är ett projekt med ambitiösa mål, pågår i tre år och det är första gången som Svenska Möbelklustret, Interior Cluster Sweden, samverkar med sju internationella klusterorganisationer för att tillsammans samla omvärldsanalyser och erfarenhet i en kunskapsbank till nytta för medlemsföretagen (SME) inom trä- möbler och inredningsbranschen.

Projektet ska leda till skapandet av långsiktig internationell samverkan, skapa kontakter på marknader av intresse för att affärsmöjligheter och utforma skräddarsydda åtgärder för deltagande företag för att närma sig marknader utanför Europa. Länderna som projektet fokuserar på är USA, Kanada, Egypten och Sydafrika.

 

Målen och åtgärderna i projektet är:

 • Stödja företag i branschen att samla information, hitta och analysera nya marknader,
 • Identifiera affärsmöjligheter och partnerskap inom projektorganisationen,
 • Identifiera potentiella utomeuropeiska kunder,
 • Utveckla koncept för gemensam representation och kunskapsöverföring,
 • Bygga partnerskap inom EU och på global nivå, inom branschen.

 

Projektorganisationen består av 8 partners från 6 länder:

 • Transylvanian Furniture Cluster (Rumänien) - samordnare
 • Interior Cluster Sweden (Sverige)
 • Habic Cluster (Spanien)
 • Wood Industry Cluster (Slovenien)
 • Cluster of Czech Furniture Manufacturers (Tjeckien)
 • ProWood Cluster (Rumänien)
 • Bulgarian Furniture Cluster (Bulgarien)
 • Habitat Cluster Barcelona (Spanien)


Inbjudan

Tillsammans representerar projektorganisationen fler än 500 små och medlestora företag som nu välkomnas till projektets officiella lanseringsevent och kick-off den 21 oktober kl. 11.00–13.00. Mötet kommer att organiseras i ett hybrid format och du deltar digitalt. Registrering sker online. Eventet riktar sig till våra medlemsföretag. Vill du bli medlem anmäl dig här.

 

För mer information:
Susanne Israelsson, projektledare Interior Cluster Sweden

susanne.israelsson@interiorcluster.se eller 072-522 81 00

Anna Rosenqvist, VD Interior Cluster Sweden 
anna.rosenqvist@interiorcluster.se eller 072-583 36 34

Ciprian Morcan, CEO Transylvanian Furniture Cluster  
ciprian.morcan@mobiliertransilvan.ro