Nyheter

Furniture and woodworking Cluster Partnership

Furniture and woodworking Cluster Partnership

Ulrika Johansson Ståhl representerade Interior Cluster Sweden under en internationell konferens i i Brno, Tjeckien 29-30 oktober 2019.

Målet med konferensen var först och främst att skapa ett nytt strategiskt partnerskap. Detta partnerskap syftar till att främja internationellt klustersamarbete genom att intensifiera kluster- och affärsnätverkssamarbete över gränser och sektorsgränser inom och utanför Europa. Därmed kommer det att främja europeiska strategiska klusterpartnerskap för att leda internationellt samarbete på nya områden, vilket underlättar integrationen av europeiska små och medelstora företag i globala värdekedjor. 

Möbel- och inredningskluster från Spanien, Slovenien, Sverige och Tjeckien närvarade. Vi skrev också under ett samarbetsavtal med syftet att hitta samarbeten över gränserna. Kluster Arredo från Italien ingår också i detta samarbetsavtal. 

 

Alla kluster presenterade sina respektive klusterverksamheter.

 

Efter signeringen av det samarbetsavtal med syftet att hitta samarbeten över gränserna.

Under dagarna gjordes även ett antal intressanta studiebesök hos producenter som är medlemmar i det Tjeckiska möbelklustret.