Nyheter

Framgångsrik klustersamverkan

Framgångsrik klustersamverkan

Vad är svenska klusters roll i Europas utveckling mot ett alltmer digitaliserat och hållbart samhälle? Och hur kan Europas kluster tillsammans arbeta för en gemensam framtid? 

Behovet av samarbete och en gemensam vision för Europa är större än någonsin, och vi står inför ett historiskt omställningsarbete.

Med denna omvärldsanalys vill Clusters of Sweden öka kunskapen om klusters roll i samhällsutvecklingen och erbjuda verktyg för samhällsaktörerna som driver denna. De vill tillföra ett större perspektiv och hjälpa nya klusterorganisationer att definiera och utforma sin roll och riktning.

Publicerad av: Clusters of Sweden (2022), med stöd från Tillväxtverket och den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden

Läs hela rapporten här