Event

MEDLEMSTIPS

7 MAR - 7 MAR 2019

Älskar, Älskar inte – En workshop om konflikter i familjeföretag

Centre for Family Enterprise and Ownership (CeFEO) bjuder in till workshop i Jönköping.

Att arbeta tillsammans med sin familj leder ofta till glädje, men kan också leda till konflikter, ibland intensiva sådana. Konflikter är en normal del av ens liv, men ser olika ut i olika företagarfamiljer.
I extrema fall kan kon ikter leda till att familjer slits isär och att lösningar är svåra att hitta.

Workshopen bjuder in dig som är familjeföretagare eller familjeföretagarmedlem, att tillsammans med experter på konflikthantering, föra en dialog kring detta ämne. Med hjälp av presentationer, gruppdiskussioner och verklighetsnära exempel, hoppas vi öka kunskapen om konfikter i familjeägda företag/företagarfamiljer hur och varför de uppstår samt hur de kan hanteras. Under seminariet kommer vi att tillhandahålla praktiska verktyg för konflikthantering.

Mer information och anmälan: JU.SE/HALLBARTFORETAGANDE

Taggar

cefeo

familjeföretagande

jönköping

jönköpinguniversity

workshop