Nyheter

Så ska den svenska möbelindustrin bli mer innovativ

Så ska den svenska möbelindustrin bli mer innovativ

Den 14 november hölls en inspirationsdag för utmaningen Innovation Square i Do-tank Center i Borås. Under dagen fick deltagarna ta del av inspirerande föredrag av personer verksamma inom inrednings- och möbelbranschen och kriterierna för utmaningen presenterades närmare. Syftet med Innovation Square är att utmana den svenska möbelindustrin till att bli mer innovativ och att utmana på den internationella marknaden. Fler än 100 designers och formgivare har nu anmält sig till utmaningen.

Med utmaningen vill man öka innovationshöjden och skapa en starkare internationell konkurrenskraft hos svenska inredningsföretag mot en hållbar produktion i en cirkulär ekonomi. Utmaningen ska resultera i fysiska produkter som ska kunna produceras. Man hoppas kunna matcha möbelföretag med deltagarnas bidrag under nästa vår, bland annat vid Möbelriksdagen i Tranås den 21 mars 2019.

Läs mer om workshopen och projektet på innovationnsquare.se