Nyheter

Efterfrågan på digitalt material, BIM-filer ökar!

Efterfrågan på digitalt material, BIM-filer ökar!

Välkommen till ett webbinarium och digital nätverksträff om BIM-filer den 30/11 2021, kl 8.30-9.00.

Efterfrågan på digitalt material kring möbler och inredning ökar och därför gör vi nu ett webbinarium för att sprida kunskap om BIM-filer, hur de användas och hur de ingår i sälj-och marknadsföringsprocesser.

BIM (Building Information Modeling) är en teknik som möjliggör digitalisering av verkliga objekt. Dessa digitala objekt används av arkitekter, inredare, byggare och ingenjörer i projekt som involverar flera aktörer. Det ökande erkännandet av och efterfrågan på BIM-filer beror på att arbetsflödet kvalitativt förbättras.

I den globala digitaliseringen som pågår kommer efterfrågan på BIM-objekt med stor sannolikhet att öka vilket gör det till en konkurrensfördel att erbjuda BIM-filer, så att arkitekter och inredare kan överväga produkters egenskaper, fördelar och eventuella brister.

Frågor som kommer att beröras under webinariet är:
Varför efterfrågan på BIM-filer ökar, vad det är, hur man kvalitetssäkrar format och använder dem på ett optimalt sätt framöver.

Vi gör detta webbinarie i samverkan med Bimstone och NOAS Sweden. Genom att rusta medarbetare i branschen att möta utmaningarna kring digitalisering och internationalisering kan vi tillsammans nå ambitionen  att svensk design-, möbel- och inredningsbransch ska upplevas världsledande.

Webbinariet avslutas med att Bimstone erbjuder deltagare enskilda face-to-face möten med skräddarsydd fördjupning och kunskapsöverföring.


Anmälan
 

 

Sista anmälan 26 november.

Aktiviteten är kostnadsfri för medemmar. Läs mer och bli medlem här.