Aktuella projekt

Interiorcluster Sweden är just nu i fas att söka större utvecklingsprojekt med EU-finansiering.
Besked om dessa väntas inte förrän tidigast i Juni.
Under tiden kan vi bistå ditt företag med vägledning att söka olika typer av enskilda utvecklingsbidrag
för ditt företag. Vi har stor erfarenhet av att just bistå med denna typ av vägledning och har man sitt företag
på rätt plats och ett behov som är bidragsberättigat så bär man undersöka möjligheten att få offentlig finansiering.

PROJEKT JUST NU:
Möbelriksdagen
Möbelmässan
Nordic furniture match making

SMDW – Swedish Midsummer Design Weekend.

Det första projektet som Interiorcluster Sweden driver på uppdrag av en grupp företag är
SMDW. Ett femtontal företag har gått samman för att bjuda in arkitekter från United Kingdom, Holland och Tyskland.
Detta projekt har tidigare drivits av TMF men i och med klusterbildandet så flyttades projektet över till ICS.

Vill du veta mer om projektet så kan du kontakta projektledaren Anders Wisth  anders@interiorcluster.se >+46 705157636

Här kan du se film från 2013 och 2014.